Co to jest technologia lean i z czym to się je?

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. lean warsztaty Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych materiałów. Wykorzystanie technik lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania oceny, które procesy są niepotrzebne dla firmy.